8” x 9.5” - Monopole - Hexagon Orinoco Grafito - Wood Look Porcelain Tile